Projekt Studentské grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
Odkazy

Na této stránce najdete literaturu a webové stránky spjaté se zámkem Lemberk či s jeho okolím. Své místo si zde zaslouží rovněž Technická univerzita v Liberci, díky níž mohl být projekt realizován. Pro možnost komparace malovaných desek na Lemberku s jinými stropy jsou uvedeny také další nalezené objekty v České republice i v zahraničí.

Literatura:

Lämberg, in: BERNAU, Friedrich: Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen, 2. svazek, 3. sešit, Žatec, Druck und Verlag von Brüder Butter 1881, s. 36–48.

Přepis německých dvojverší, jak je vydal Friedrich Bernau, s. 38–42.

LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada – HORKÝ, Jan: Renesanční malovaný strop zámku Lemberku a jeho restaurování, in: Památková péče, roč. 25, 1965, s. 65–71.

LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada: Sadelerovo "Theatrum morum" a jeho ohlas na zámku Lemberku, in: Sborník Severočeského muzea: Historia, roč. 4, 1964, s. 245–257.

Lemberk hrad, in: SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého, 10. díl: Boleslavsko, 3. vyd. (1. vyd. v nakl. Argo) Praha, Argo 1997, ISBN 80-7203-060-4, s. 270–281.

Elektronické zdroje:

Oficiální stránky zámku Lemberk

Svatá Zdislava, Jablonné v Podještědí

Další malované stropy:

Církevní objekty:

Istrie: Beram/Vermo - malovaný kazetový strop v poutním kostele P. Marie ve skále (Heilige Maria auf den Steintafeln / Sveta Marija na Škriljinah).

Kostel sv. Jakuba Většího v Letařovicích - kazetový strop o 98 polích, z nichž na 60 jsou vyobrazeny výjevy z legendy o Jakubovi Větším z počátku 18. století.

Světské objekty:

Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí

Zámek Radim nedaleko Kolína - záklopové renesanční stropy.

Zámek Vimperk - renesanční malované záklopové stropy.

Zvolenský zámek - barokní malovaný strop s řadou římských císařů, končící Karlem VI.

Copyright © Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie