Projekt Studentské grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
Publikace

Výsledky projektu budou publikovány prostřednictvím monografie vydané Technickou univerzitou v Liberci. Její elektronickou podobu naleznete na této stránce. Dále jsou zde umístěny texty otištěné v periodikách Dějiny a současnost a Fontes Nissae.

Elektronická verze monografie:

Na dokončení monografie se pracuje. Prozatím jsou k dispozici soubory obsahující dílčí části.

Transliterace německých dvojverší ze 77 nástropních deskových obrazů

Překlad německých dvojverší ze 77 nástropních deskových obrazů

Přepis a překlad německých dvojverší (resp. popis vyobrazení) 77 nástropních deskových obrazů podle Augusta Sedláčka (1895)

Egidius Sadeler, Theatrum morum, Praha 1608 - Transliterace knihy

Egidius Sadeler, Theatrum morum, Praha 1608 - Překlad textů

Prameny a literatura

Dějiny a současnost:

SVOBODA, Milan: „Bajkový sál“ na Lemberku: Starověká moudrost pro urozené křesťany, in: Dějiny a současnost, roč. 36, 2014, č. 1, s. 26–27, ISSN 0418-5129.

Fontes Nissae:

HNILIČKA, Tomáš: „Bajkový sál“ na zámku Lemberk: Zpráva o projektu studentské grantové soutěže FP TU v Liberci, in: Fontes Nissae, roč. 15, 2014, č. 1, s. 82–84, ISSN 1213-5097.

Copyright © Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie